In ข่าวสาร

แถลงข่าวนำกำลัง เข้าปิดล้อมตรวจค้น 12 จังหวัด 18 จุดทั่วประเทศ ตามบ้านพักที่ได้รับแจ้งว่ามีการครอบครองสื่อลามกเด็กเพื่อประโยชน์ทางเพศ สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 8 ราย (คนไทย 4ราย ชาวต่างชาติ 4 ราย) พร้อมคลิปของกลางเป็นจำนวนมาก

 

แถลงข่าวนำกำลัง

แถลงข่าวนำกำลัง เข้าปิดล้อมตรวจค้น 12 จังหวัด 18 จุดทั่วประเทศ ตามบ้านพักที่ได้รับแจ้งว่ามีการครอบครองสื่อลามกเด็กเพื่อประโยชน์ทางเพศ สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 8 ราย (คนไทย 4ราย ชาวต่างชาติ 4 ราย) พร้อมคลิปของกลางเป็นจำนวนมาก ด้วยมีความร่วมมือระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (TACTICS), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (National Crime Agency – NCA), สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigations- FBI), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนเธอร์แลนด์ (KLPD) ได้มีการประชุมหารือและวางแนวทางการปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้รับทราบว่ากฎหมายคุ้มครองเด็ก ในมิติของการป้องกันการเผยแพร่สื่อลามกเด็กได้บังคับใช้ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วมีโทษจำคุก หากผู้ใดมีไว้ในความครอบครองสื่อลามกเด็กจะมีความผิดและถูกดำเนินคดี

จากการปฏิบัติงานในการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน พบจุดที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า เป็นแหล่งสำคัญในการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กบนอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยหลายจุด ซึ่งจากการกลั่นกรองและรวมรวมพยานหลักฐานสามารถกำหนดพื้นที่ในเบื้องต้นได้จำนวน 18 จุด กระจายตามภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีผู้ต้องสงสัยทั้งคนไทยและต่างชาติเกี่ยวข้อง อันเป็นความผิดฐานครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และบางจุดอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ด้วย ดังนั้น จึงมีการสนธิกำลังกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนในการตรวจค้น และในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอหมายค้นจุดดังกล่าวทั้งหมดและศาลได้อนุมัติทั้งหมดแล้ว ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 หน่วยงานทั้งหมดร่วมสนธิกำลังได้แบ่งกำลังนำหมายศาลเข้าตรวจค้นพร้อมกันทั้ง 18 จุด ใน 12 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดพะเยา, จังหวัดสิงห์บุรี,
จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดกรุงเทพฯ, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ เข้าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย เช่น สำนักงานสอบสวนกลาง สหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigations – FBI) สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา(Homeland Security Investigations – HSI) และเจ้าหน้าที่ประสานงานตำรวจ  สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (KLPD) เป็นต้น ผลการตรวจค้นพบพยานหลักฐาน 8 จุด โดยตรวจยึดวัตถุพยานทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 25 ชิ้น เป็นหลักฐาน และมีการจับกุมผู้กระทำความผิด รวม 8 ราย พบไฟล์ภาพเป็นจำนวนมากกว่า 100 ไฟล์ ส่งพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีต่อไป

 

 

Recommended Posts