In ข่าวสาร

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดตัวแอปพลิเคชัน TACTICS Connect
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ Central World

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือรู้จักกันในนาม ศปอส.ตร. ซึ่งมีภารกิจหลักในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำความผิดทางอาญา ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนชาวไทยในยุคดิจิทัล


ศปอส.ตร.จึงได้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา โมบายแอปพลิเคชัน TACTICS Connect เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้โดยตรงแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน

การร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันนั้นมีข้อดีหลายประการ นอกจากเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน มีความรวดเร็วและปลอดภัยแล้ว แอปพลิเคชันยังมีระบบติดตามและแจ้งเตือน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามเรื่องที่ร้องทุกข์ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือโทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นอกจากนี้ TACTICS Connect ยังสามารถให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ศปอส.ตร. ให้กับพี่น้องประชาชน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย แอปพลิเคชันยังมีศูนย์รวมเบอร์โทรฉุกเฉินของทุกหน่วยงาน สามารถค้นหาเบอร์โทรเพื่อโทรออกได้ทันที สามารถค้นหาตำแหน่งของสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ตัวท่านและนำทางให้ท่านไปยังสถานีตำรวจที่ท่านต้องการ


TACTICS Connect ยังเป็นช่องทางให้พี่น้องประชาชนติดตามผลการปฏิบัติงานของ ศปอส.ตร. ข่าวสารต่างๆ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและวิดีโอ แอปพลิเคชั่น TACTICS Connect ยังมีฟังก์ชันการทำงานอีกหลากหลาย เปรียบเสมือนผู้ช่วยด้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในนามตัวแทนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอมอบแอปพลิเคชัน TACTICS Connect เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์และรู้สึกปลอดภัยเมื่อมี TACTICS Connect อยู่เคียงข้างท่าน


ศปอส.ตร.ยินดี “บริการด้วยใจ สร้างความปลอดภัย เพื่อคนไทยในยุคดิจิทัล”

Recent Posts