In ข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินการ คดี CALL CENTER กับคดี ROMANCE SCAM

สรุปผลการดำเนินการ คดี CALL CENTER กับคดี ROMANCE SCAM ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2562 วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม., พล.ต.ท.ธีรพล คุปตา นนท์ ผบช.ทท., พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม., พล.ต.ต. อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3, พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. แถลงข่าวระดมกวาดล้างหมายจับผู้ต้องหาคดี Romance Scam และ Call center ระหว่างวันที่ 11 –25 กุมภาพันธ์2562

สรุปผลการดำเนินการ

 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ และได้เร่งรัดให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรม ส ำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร.) โดยได้รวบรวมเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เพื่อเร่งรัดในการติดตามจับกุมคนร้ายซึ่งมีแผนประทุษ กรรมที่ซับซ้อน การกระทำผิดมีการแบ่งหน้าที่กันทำและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร.) ได้ประสานการปฏิบัติกับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบาย One World One Team โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมปฏิบัติการในหลายประเทศ ตลอดจนเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างจริงจัง ต่อเนื่องภายใต้นโยบาย หมายจับคดี Romance Scam และ Call Center เป็นศูนย์

 

 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร.) เร่งรัดการจับกุมผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไว้แล้ว โดยในห้วงเวลาระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์2562 ซึ่งเป็นความผิดในคดี Romance Scam รวมจำนวน 75 ราย และ ผู้ต้องหาในคดี Call center รวมจำนวน 47 ราย โดยมีเป้าหมายการจับกุมผู้ต้องหา ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

โดยจับกุมผู้ต้องหา ตามหมายจับ คดี CALL CENTER จ านวน 2 ราย 2 หมายจับ ,จับกุมผู้ต้องหา ตามหมายจับ คดี Romance Scam จ านวน 15 ราย 15 หมายจับ โดยผู้ต้องหาเป็นชาวไทยทั้งหมด รวมดำเนินการทั้งสิ้น ทั้งหมด 17 หมายจับ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ยังคงดำเนินการติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ที่ยังหลบหนีทั้งหมดอย่างต่อเนื่องต่อไป

Recommended Posts