In ข่าวสาร

มาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

คดีคอลเซ็นเตอร์ ครั้งที่ 24 และคดีโรแมนซ์สแกม ครั้งที่ 7

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคดีคอลเซ็นเตอร์ ครั้งที่ 24 และคดีโรแมนซ์สแกม ครั้งที่ 7 ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามอาชญากรรมที่มีการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด รวมทั้งมีแนวโน้มที่บุคคลต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดมากขึ้น และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง ตร.ที่ 577/2561 ลงวันที่ 3 ต.ค.61 จัดตั้ง“ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)” โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ฯ และ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. เป็น รอง ผอ.ศูนย์ฯ ควบคุม กำกับชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ

 มาตรการช่วยเหลือ

 

จากการปฏิบัติงานของสายด่วน 1710 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสายด่วน 1155 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และแก๊งโรแมนซ์สแกม สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงและโอนไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายแล้วระงับไม่ให้สามารถถอนเงินออกไป และได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหาย จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 446,000 บาท ได้แก่

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์) ครั้งที่ 24
1. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ ถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน จำนวน 400,165 บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายไว้ได้ จำนวน 190,000 บาท

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (คดีแก๊งโรแมนซ์สแกม) ครั้งที่ 7
1. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.เมืองขอนแก่น ถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน จำนวน 256,000 บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายไว้ได้เต็มจำนวน
สรุปจากการผลการปฏิบัติงานในการอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก็งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงไปยังบัญชีคนร้าย สามารถอายัดเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ จำนวน 124 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,683,022.43 บาท
สรุปจากการผลการปฏิบัติงานในการอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊งโรแมนซ์สแกม หลอกลวงไปยังบัญชีคนร้าย สามารถอายัดเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ จำนวน 13 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,611,089.10 บาท
จากสถิติการรับแจ้งเหตุคดีคอลเซ็นเตอร์ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) รับแจ้งเหตุตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 15 ต.ค.61 จำนวน 506 คดี มูลค่าความเสียหาย 259,663,632.04 บาท
จากสถิติการรับแจ้งเหตุคดีโรแมนซ์สแกมของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) รับแจ้งเหตุตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 15 ต.ค.61 จำนวน 201 คดี มูลค่าความเสียหาย
105,922,871 บาท

Recommended Posts