In ข่าวสาร

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ ๘

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ ๘ รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ “ปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และต้องดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน

ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม     รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล            ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับ ตำรวจภูธรภาคต่างๆ ในการดำเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งผลการดำเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้

 

 

๑.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของตำรวจภูธรภาค ๔ ครั้งที่ ๘ วันที่ 28 ก.พ. ๖๒

ไกล่เกลี่ยได้ ๑,๒๙๗ ราย รวมโฉนด ๑,393 ฉบับ

รวมเนื้อที่ ๓,412 ไร่  26 ตารางวา

รวมราคาซื้อขายที่ดิน 2,681,270,361 บาท

๒.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ ครั้งที่ 8 วันที่ 28 ก.พ. ๖๒

ไกล่เกลี่ยได้  ๒,535 ราย  รวมโฉนด  จำนวน 2,359 ฉบับ

รวมเนื้อที่ 6,064 ไร่ 53 ตารางวา

รวมราคาซื้อขายที่ดิน ๓,251,789,826 บาท

๓.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ (รวมครั้งที่ ๑-8)

ไกล่เกลี่ยได้   ๑9,553 ราย รวมโฉนด จำนวน  ๑6,059 ฉบับ

รวมเนื้อที่ ๔8,140 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา

รวมราคาซื้อขายที่ดิน  22,400,695,723 บาท

ซึ่งในวันนี้ ( 28 ก.พ. ๖๒) จึงได้จัดให้มีพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” พร้อมกันทั่วประเทศ เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรภาค 4 ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

Recommended Posts