In ข่าวสาร

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ ๗

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ ๗ ​รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ “ปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และต้องดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง

 

 

 

ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับ ตำรวจภูธรภาคต่างๆ ในการดำเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖ ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้

 

ซึ่งผลการดำเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้

๑.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของตำรวจภูธรภาค ๓ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒
ไกล่เกลี่ยได้ ๑,๑๕๘ ราย รวมโฉนด ๑,๒๕๖ ฉบับ
รวมเนื้อที่ ๓,๔๒๐ ไร่ ๑๙ ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน ๓,๕๙๑,๘๒๕,๙๐๐ บาท

๒.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒
เกลี่ยได้ ๒,๒๗๓ ราย รวมโฉนด จำนวน ๑,๙๘๘ ฉบับ
รวมเนื้อที่ ๕,๔๘๑ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน ๓,๙๑๙,๑๐๘,๒๒๘ บาท

๓.สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ (รวมครั้งที่ ๑-๗)
ไกล่เกลี่ยได้ ๑๗,๐๑๘ ราย รวมโฉนด จำนวน ๑๓,๗๐๐ ฉบับ
รวมเนื้อที่ ๔๒,๐๗๖ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา
รวมราคาซื้อขายที่ดิน ๑๙,๑๔๘,๙๐๕,๘๙๗ บาท

ซึ่งในวันนี้ (๓๐ ม.ค. ๖๒) จึงได้จัดให้มีพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” พร้อมกันทั่วประเทศ เป็นครั้งที่ ๗ ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๓ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

 

 

Recommended Posts