In ข่าวสาร

ปฏิบัติการกวาดล้าง การละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ปฏิบัติการกวาดล้าง การละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บุกทลายแหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

 

ปฏิบัติการกวาดล้าง

ปฏิบัติการกวาดล้าง

 

ตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศปอส.ตร.)โดยมุ่งผลการป้องกันปราบปรามการอาชญากรรมที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ และที่ผ่านมา ได้มีปรากฏว่ามีการประกาศขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เป็นจำนวนมาก ทำให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับหน่วยร่วมบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการระดมกวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่อง

 

 

การนี้ จากการสืบสวนทางออนไลน์และการขยายผลจากการระดมกวาดล้างแหล่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ณ ตลาดเทพประสิทธิ์
เมืองพัทยา สามารถพิสูจน์ทราบว่า ตลาดเยาวราช-สำเพ็ง เป็นแหล่งใหญ่ในการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งแบบปลีกและส่ง
ไปยังตลาดอื่นๆทั่วประเทศ ศปอส.ตร.จึงได้ร่วมกับ บช.ทท., สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ (191), อรินทราช, สน.จักรวรรดิ เข้าทลาย
แหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในจุดดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 10 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 8 ราย เป็นคนไทย 6 ราย ต่างชาติ 2 ราย
ตามมาตรา110(1) พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า “เสนอจำหน่าย จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอม หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
ของบุคคลอื่น…” พร้อมกับยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้าได้กว่า 2,000 ชิ้น รวมมูลค่าความเสียหาย
กว่า 5,000,000 บาท

 

Recommended Posts