In ข่าวสาร

จับกุมเจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมขบวนการลักลอบประทับตราอนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

จับกุมเจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมขบวนการลักลอบประทับตราอนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย และชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทางที่ประทับตราโดยผิดกฎหมายเพื่อลักลอบอยู่ในประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติการโดย  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากพรมแดนของประเทศมีการเปิดเสรีมากขึ้น และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆหลายประเทศ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีคนร้ายหรืออาชญากรแฝงตัวมาในรูปแบบนักท่องเที่ยว และใช้ประเทศไทยเป็นที่กบดานหรือเป็นทางผ่าน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นภัยต่อประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปชก.ตร. ) ขึ้นมาทำหน้าที่สืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจัง

จับกุมเจ้าหน้าที่

 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ ซึ่งได้ทำการสืบสวนปราบปรามจับกุมมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. ได้สั่งการและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบการเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะแฝงตัวเข้ามาประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ผู้กระทำความผิดหาช่องทางหลบเลี่ยงและพัฒนาวิธีการใหม่ๆมากขึ้น โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่บางราย ทำการประทับตราและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของสำงานตรวจคนเข้าเมือง เสมือนจริง เพื่อตบตาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อื่น

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ ศปชก.ตร. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ต.ม.จว.สงขลา ได้ร่วมกันจับกุม นายคลินตัน นาสเซอร์รี่ (MR.CLINTON NASELI ) อายุ 22 ปี สัญชาติแคเมอรูน ในความผิดฐาน “ปลอมและใช้แผ่นปะตรวจลงตรา , ปลอมรอยตราประทับการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศปลอม , ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมฯ” พร้อมของกลาง หนังสือเดินทาง และใบเสร็จรับเงินของสถานทูตไทยปลอม นำตัวส่ง พงส.สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางของกลางพบว่า เป็นกรณีมีเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง สังกัด ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ทำหน้าที่ตรวจอนุญาตบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ได้บันทึกข้อมูลการตรวจอนุญาตการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยบุคคลต่างด้าวมิได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจริง ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในกรณีนี้กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

 

หลังจากนั้น ศปชก.ตร. ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ตม. ดำเนินการสืบสวนขยายผลจับกุมบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้หนังสือเดินทางที่ประทับตราเข้าเมืองอันเป็นเท็จ จาก ขบวนการดังกล่าวโดยบุคคลต่างด้าวมิได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจริง อันมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้เข้าราชอาณาจักรตามาตรา 12(7) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้ทำการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้เพิ่มเติมอีก 4 ราย ประกอบด้วย

1.MR.DYLAN NTABE อายุ 27 ปี สัญชาติแคเมอรูน ถึงหนังสือเดินทางแคเมอรูน เลขที่ 0630052
2.MR.JUDE AGBOR อายุ 30 ปี สัญชาติแคเมอรูน ถือหนังสือเดินทางแคเมอรูน เลขที่ 0568983
3.MR.FRANK AGBOR อายุ 31 ปี สัญชาติแคเมอรูน ถือหนังสือเดินทางแคเมอรูน เลขที่ 0559969
4.MR.HANSEL ENO ENO อายุ 28 ปี สัญชาติแคเมอรูน ถือหนังสือเดินทางแคเมอรูน เลขที่ 0787429

ทั้งยังได้สืบสวนขยายผล รวบรวมพยานหลักฐาน ยื่นคำร้องขออนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่และขบวนการจัดหาหนังสือเดินทางและประทับตราตรวจอนุญาตเข้าประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบกลาง ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อนุมัติหมายจับจำนวน 3 หมาย และสามารถจับกุมตัวได้ทั้งหมดแล้ว ดังมีรายละเอียดดังนี้

1 ) จ.ส.ต.นพดล บุญยะวัน อายุ 36 ปี ( อดีต ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 (ถูกคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561) ) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบกลาง ที่ 8/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

2 ) ด.ต.สมยศ ฟุ่มฟองฟู อายุ 38 ปี (ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 ( อดีต ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ) ) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 10/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

3 ) น.ส.พัณณิตา สรวยงาม อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 9/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

โดยความผิดของผู้ถูกจับกุมนั้น แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่จะเป็นความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ป.อาญา ม.157) , เป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือ ยอมจะรับสินบน (ป.อาญา ม.149) , ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต , ส่วนของประชาชนหรือพลเรือน มีความผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในการเรียกรับสินบน (ม.143 + 86) ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ทาง ศปชก.ตร. จะได้สืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ ศปชก.ตร. ได้จับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีพฤติการณ์ บันทึกข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์สารสนเทศของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ระบบ PIBICS) ให้ปรากฏข้อมูลและหลักฐานเท็จและประทับตราขาเข้าอันเท็จ โดยที่คนต่างด้าวดังกล่าวไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจริง ซึ่งเหตุเกิดที่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) จำนวน 3 คน และ ในครั้งนี้ อีก 2 คน รวม 5 คน และหากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรายใดกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ในรูปแบบดังกล่าวอีกจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับระบบ ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสากล และป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการปราบปรามการทุจริต และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย

 

Recommended Posts